Zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców

Gmina Rawicz może zaoferować potencjalnym inwestorom - przedsiębiorcom dwa rodzaje zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości:

 

 

 

 

 

1. ZWOLNIENIE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI GRUNTÓW, NA KTÓRYCH ROZPOCZETO REALIZACJĘ NOWEJ INWESTYCJI (POMOC DE MINIMIS):
 
a) OKRES ZWOLNIENIA: maksymalnie 24 miesiące, licząc od 1 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto realizację nowej inwestycji (tj. gdy decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna), nie dłużej jednak niż do końca miesiąca, w którym nastąpiło zakończenie inwestycji (tj. gdy przystąpiono do użytkowania obiektu budowlanego)
 

b) WARUNKI ZWOLNIENIA: zwolnieniu podlegają grunty niezabudowane związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, stanowiące własność przedsiębiorcy, na których rozpocznie on realizację nowej inwestycji. Zwolnienie obejmuje grunty stanowiące działki wymienione w decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej realizacji nowej inwestycji. Wniosek o udzielenie zwolnienia należy złożyć w ciągu 14 dni od rozpoczęcia inwestycji.

 
d) ZWOLNIENIU NIE PODLEGAJĄ grunty, na których realizowana jest inwestycja polegająca na budowie budynków:
  • lub budowli związanych z prowadzeniem działalności handlowej
  • lub budowli związanych z prowadzeniem stacji paliw
  • lub budowli związanych z prowadzeniem działalności logistycznej i spedycyjnej
  • mieszkalnych
 
e) MAKSYMALNA KWOTA ZWOLNIENIA: 200 000 EUR
 
 
2. ZWOLNIENIE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NOWOWYBUDOWANYCH BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY (POMOC DE MINIMIS):
UCHWAŁA XLI/336/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 26.02.2014 ROKU
 
 
 
a) OKRES ZWOLNIENIA: 2 lata
 
b) WARUNKI:
  • podstawowym warunkiem jest wybudowanie nowego budynku i rozpoczęcie jego użytkowania dla celów powiązanych z działalnością gospodarczą
  • wnioskować o pomoc należy w ciągu 14 dni od zakończenia inwestycji.
 
c) ZWOLNIENIU NIE PODLEGAJĄ budynki:
  • powiązane z działalnością handlową o powierzchni powyżej 200 m2
  • mające być przeznaczone na stacje paliw
 
d) MAKSYMALNA KWOTA ZWOLNIENIA: 200.000 euro
 
 
DO GÓRY