Ulica Wrocławska w Dębnie Polskim zostanie przebudowana

   

 

Dnia 23 sierpnia 2016r. Gmina Rawicz podpisała umowę o przyznanie  pomocy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn. „Przebudowa ul. Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budową infrastruktury technicznej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonana nawierzchnia jezdni w ul. Wrocławskiej, w Dębnie Polskim  na odcinku od drogi powiatowej -  ul. Rawickiej 5501P gm. Rawicz do drogi gminnej 102915D gm. Żmigród w miejscowości Przywsie wraz z budową zjazdów do posesji, odwodnienia i kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Powstanie ścieżka pieszo-rowerowa oraz sieć teletechniczna z uwzględnieniem światłowodu, zostanie postawione nowe oznakowanie.

W celu realizacji projektu Gmina Rawicz podpisała umowy partnerskie dotyczące współfinansowania zadania przez Powiat Rawicki i Gminę Żmigród.

Celem projektu jest poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa użytkowników ruchu na obszarze wiejskim poprzez polepszenie nawierzchni drogi na odcinku około 0,9km oraz skrócenie czasu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej - remizy strażackiej i świetlicy wiejskiej, a także do drogi powiatowej - ul. Rawickiej.

Szacowany koszt inwestycji to 2.653.230,95zł, z czego tym dofinansowanie wyniesie 1.329.330,00zł.