Projekt ZPORR

19-09-2006 - Koniec budowy 1-2 etapu kanalizacji w Masłowie

W sierpniu br. zakończono prace budowlane nad kanalizacją sanitarną i deszczową we wsi Masłowo. Trwały one prawie 1,5 roku. W tym czasie wykonano 3,38 km kanalizacji sanitarnej, 1,37 km kanalizacji deszczowej oraz 1,13 km sieci wodociągowej w następujących ulicach: Jaśminowa, Chabrowa, Matejki, Kossaka, Gierymskiego, Styki, Wyczółkowskiego, Malczewskiego oraz Chełmońskiego. Koszt całej inwestycji wyniósł 1.786.468 zł, z czego 75% środków finansowych otrzymano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  i 10% z budżetu państwa, w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego.
W najbliższym czasie Gmina planuje zrealizować kolejny 3 etap kanalizacji w Masłowie. Wniosek na dofinansowanie z Unii Europejskiej tego zadania został złożony i oczekuje na odpowiedź..

7-04-2006 - Bliżej końca prac kanalizacyjnych 1-2 etapu w Masłowie
Po przerwie zimowej ruszyły dalsze prace budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w Masłowie
 Przypominamy, że do chwili obecnej zostały zakończone: budowa przepompowni PI, rurociągu tłocznego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Jaśminowa, Chabrowa i Matejki (część), Kossaka, Malczewskiego.  W kolejnych miesiącach planuje się budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Gierymskiego, Styki, Wyczółkowskiego, Matejki (Chabrowa – PKP) oraz kanalizacja sanitarna w ul. Chełmońskiego. Koniec prac nastąpi zgodnie z harmonogramem w miesiącu lipcu br.
 

3.01.2006 - Przerwa w budowie
Informujemy Państwa , że w miesiącach styczeń-luty 2006r. trwa przerwa w pracach budowlanych zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wsi Masłowo, gm.Rawicz – etapy robót budowlanych 1-2”. Przerwa ta jest spowodowana okresem zimowym i zgodna jest z harmonogramem rzeczowym robót . Dalsze prace budowlane zostaną wszczęte w marcu 2006r.
I tak w kolejnych miesiącach zostanie wykonane:

  • w marcu: kanalizacja sanitarna ul. Chabrowej (odcinek Matejki – Śląska), kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Malczewskiego i Kossaka.
  • w kwietniu: kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Gierymskiego, Styki i Wyczółkowskiego.
  • w maju: kanalizacja sanitarna w ul. Chełmońskiego
  • w czerwcu: kanalizacja sanitarna, deszczowa i sieć wodociągowa w ul. Matejki (odcinek Chabrowa-PKP).

Przypominamy, ze roboty zostaną zakończone w lipcu 2006r.


6.10.2005 - Prace kanalizacyjne w Masłowie w toku
Informujemy Państwa, że do tej pory zostały zakończone następujące prace: rurociąg tłoczny, przepompownia I oraz kanalizacja sanitarna, deszczowa i sieć wodociągowa w ul. Jaśminowej. W wyniku tych prac powstało 1713m kanalizacji sanitarnej, 355m kanalizacji deszczowej oraz 414m sieci wodociągowej. W kolejnym kwartale (październik, listopad, grudzień) powstanie:

  • ul. Chabrowej (PI  - Matejki) : kanalizacja sanitarna, deszczowa i sieć wodociągowa
  • ul. Matejki (Chabrowa-Kossaka): kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Od stycznia 2006r. przewidywana jest przerwa która potrwa do końca lutego 2006r.


6.07.2005 - Ruszyła kanalizacja w Masłowie
Urząd Miejski Gminy Rawicz informuje Państwa, że Gmina Rawicz dnia 15 maja br. podpisała umowę z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wsi Masłowo gm. Rawicz – etapy robót budowlanych 1-2”. Zadanie to w 75% zostanie sfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w 10% z budżetu państwa. Koszt całej inwestycji wyniesie 1.799.745,78 zł. Inwestycja rozpoczęła się już 2 czerwca br., a planowane zakończenie przewidziano na 30 listopada 2006 r. Prace budowlane, które obejmują roboty kanalizacyjne i wodociągowe, zostały podzielone na dwa etapy:

  •  etap pierwszy obejmuje ulice: Jaśminową od Chabrowej do PKP, Chabrową, Matejki od Chabrowej do Kossaka, Gierymskiego, Styki, Wyczółkowskiego, Malczewskiego, Kossaka,
  • etap drugi ulice: Matejki od Chabrowej do PKP oraz Chełmońskiego.

W wyniku realizacji projektu powstanie w latach 2005 i 2006 – 3,52 km kanalizacji sanitarnej, 1,38 km kanalizacji deszczowej, 0,56 km  przykanalików kanalizacji deszczowej oraz 101 przyłączy – przykanalików kanalizacji sanitarnej. Projekt przyczyni się do podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej 101 gospodarstw domowych. Kanalizacją objętych zostanie 9,96 ha terenów inwestycyjnych. Przez oczyszczalnię ścieków będzie tym samym obsługiwanych 1 977 gospodarstw domowych. Powierzchnia natomiast terenów inwestycyjnych objęta działaniem oczyszczalni ścieków wyniesie 9,22 ha.
Pierwsze prace budowlane rozpoczęły się na ul. Jaśminowej.


Galeria zdjęć:


 
DO GÓRY