Projekt PROW

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim – etap 1

    

Gmina Rawicz informuje, że zakończyła projekt pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim – etap 1” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Inwestycja była realizowana w dwóch etapach w latach 2010-2012, gdzie wybudowano: 

- 1 przepompownię

- rurociąg tłoczny o długości  1184,85 m

- kanalizację sanitarną grawitacyjną o długości 2 752,60 m

- przyłącza kanalizacji sanitarnej – 82 szt.

- kanalizację deszczową o długości  1 560,40 m

w następujących ulicach i odcinkach : od przepompowni P1 do restauracji, od przepompowni P1 do betoniarni, od przepompowni P1 do ul. Jastrzębiej, Jastrzębiej, Kruczej, Orlej, Sowiej, od ul. Jastrzębiej wzdłuż rowu, drodze gruntowej do kaplicy oraz ul. Rawickiej.

Projekt miał na celu poprawę warunków życia mieszkańców miejscowości Dębno Polskie poprzez budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej, umożliwiające rozwój społeczno-gospodarczy.

Wartość inwestycji wyniosła: 3.012.952,06 zł

z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej : 1.365.355,85 zł

Projekt zrealizowany został przy współudziale  Samorządu Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu www.umww.pl .