Zawiadomienia o imprezach masowych

Karty informacyjne i wnioski znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz