A- A A+

TERMINY W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM PODCZAS COVID-19

Znowelizowana w ostatnich dniach marca br. specustawa dotycząca COVID-19 wprowadza zapis, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych  i sądowych w postępowaniu administracyjnym nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu.
 
 
 
 
Wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów następuje z mocy ustawy. Oznacza to, że zarówno  strona postępowania i organ, mogą odpowiednio na podstawie art. 15 zzr oraz 15 zzs specustawy ws. koronawirusa pozostawać w tzw. bezczynności do czasu ustania epidemii.
We wszystkich sprawach administracyjnych zachęcamy Państwa  do kontaktu telefonicznego lub mailowego Biuro Obsługi Klienta – centrala tel. 65 546 54 00, e-mail umg@rawicz.eu.
DO GÓRY