Rawicka Gminna Rada Sportu od 2017 roku

Po zmianach w ustawie o sporcie nadającej Burmistrzowi, a nie Radzie Miejskiej, prawo do powołania ciała doradczego i opiniotwórczego z zakresu kultury fizycznej, powstała okazja do rozszerzeszenia zakresu działań Rady oraz zaktualizowania regulaminu jej działania. W porównaniu do poprzedniej, zadania nowej Rady nie zmieniły się. Nadal celami głównymi są przede wszystkim: integracja środowiska sportowego z terenu Gminy Rawicz, opiniowanie i kreowanie kierunków i programów rozwojowych dotyczących kultury fizycznej. Nowością jest poszerzenie składu Rady o przedstawicieli środowisk: szkolnego, sportu osób z niepełnosprawnościami, sportu seniorów oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 
 
 
 
 

  CZYM ZAJMUJE SIĘ RADA SPORTU?

 

   CZŁONKOWIE RADY SPORTU (kadencja 2017-2018)

Formuła Rawickiej Gminnej Rady Sportu ma charakter otwarty. Prawo delegowania swojego przedstawiciela ma każda organizacja lub stowarzyszenie działające na terenie gminy Rawicz w zakresie kultury fizycznej. W przypadku zainteresowania należy wypełnić załączoną DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA.

 

  REGULAMIN DZIAŁANIA