Rawicka Gminna Rada Sportu od 2017 roku

Po zmianach w ustawie o sporcie nadającej Burmistrzowi, a nie Radzie Miejskiej, prawo do powołania ciała doradczego i opiniotwórczego z zakresu kultury fizycznej, powstała okazja do rozszerzeszenia zakresu działań Rady oraz zaktualizowania regulaminu jej działania. W porównaniu do poprzedniej, zadania nowej Rady nie zmieniły się. Nadal celami głównymi są przede wszystkim: integracja środowiska sportowego z terenu Gminy Rawicz, opiniowanie i kreowanie kierunków i programów rozwojowych dotyczących kultury fizycznej. Nowością jest poszerzenie składu Rady o przedstawicieli środowisk: szkolnego, sportu osób z niepełnosprawnościami, sportu seniorów oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 
 
 
 
 

  CZYM ZAJMUJE SIĘ RADA SPORTU?

 • opracowywanie i opiniowanie strategii rozwoju gminy w zakresie kultury fizycznej
 • opiniowanie projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej i sportu
 • opiniowanie projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu
 • opiniowanie programów rozwoju bazy sportowej na terenie gminy

 

   CZŁONKOWIE RADY SPORTU (kadencja 2017-2018)

 • Przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji mających siedzibę na terenie gminy Rawicz, które realizują zadania z zakresu kultury fizycznej:
  - Robert Skotarek - Uczniowski Pływacki Klub Sportowy Wodnik,
  - Marek Polowczyk - Klub Piłkarski Rawia Rawicz,
  - Ewa Chorzępa - Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku,
  - Robert Betka - Akademia Taekwondo IN NAE,
  - Kazimierz Machowiak - Uczniowski Klub Sportowy Olimp,
  - Bogusław Jusiak - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Kadet,
  - Sławomir Wasilewski - Rawicki Koszykarski Klub Sportowy Rawia,
  - Jan Rola - Uczniowski Klub Sportowy Start,
  - Sławomir Górniak - Ludowy Klub Sportowy Sarnowianka,
  - Dawid Szynalski - Uczniowski Klub Sportowy Szóstka,
  - Ryszard Kapłon - Rawicki Klub Sportowy Bock,
  Karol Kupczyk - Rawicki Uczniowski Klub Sportowy Korona - Rawbud
  Krzysztof Glina - Rawicki Klub Karate Surem
 • Przedstawiciel placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Rawicz:
  - Michał Bródka
 • Przedstawiciele Burmistrza Gminy Rawicz:
  - Paweł Szybaj,
  - Magdalena Kaczmarek
 • Przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu:
  - Hubert Kupczyk.

Formuła Rawickiej Gminnej Rady Sportu ma charakter otwarty. Prawo delegowania swojego przedstawiciela ma każda organizacja lub stowarzyszenie działające na terenie gminy Rawicz w zakresie kultury fizycznej. W przypadku zainteresowania należy wypełnić załączoną DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA.

 

  REGULAMIN DZIAŁANIA

DO GÓRY