Rada Sportu przy Burmistrzu Gminy Rawicz do 2016

W roku 2000 z inicjatywy Burmistrza Gminy Rawicz powstała Społeczna Rada Sportu. Zadanie, jakie postawiono przed członkami Rady to przede wszystkim integracja środowiska sportowego z terenu Gminy Rawicz, opiniowanie kierunków i programów rozwojowych dotyczących kultury fizycznej oraz opracowanie zasad podziału środków przeznaczonych na dofinansowanie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej.
 
 
 
 
Dzięki zmianom w ustawie o kulturze fizycznej oraz polskiej konfederacji sportu pojawiła się szansa powołania Rady Sportu uchwałą Rady Miejskiej. Prace nad regulaminem działania Rady Sportu właśnie trwają, a pierwsze spotkanie członków Rady odbyło się na początku lipca 2003r.

 

  CZYM ZAJMUJE SIĘ RADA SPORTU?

 

   CZŁONKOWIE RADY SPORTU (aktualizacja 2016 rok)

 

  REGULAMIN DZIAŁANIA