Rada Sportu przy Burmistrzu Gminy Rawicz do 2016

W roku 2000 z inicjatywy Burmistrza Gminy Rawicz powstała Społeczna Rada Sportu. Zadanie, jakie postawiono przed członkami Rady to przede wszystkim integracja środowiska sportowego z terenu Gminy Rawicz, opiniowanie kierunków i programów rozwojowych dotyczących kultury fizycznej oraz opracowanie zasad podziału środków przeznaczonych na dofinansowanie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej.
 
 
 
 
Dzięki zmianom w ustawie o kulturze fizycznej oraz polskiej konfederacji sportu pojawiła się szansa powołania Rady Sportu uchwałą Rady Miejskiej. Prace nad regulaminem działania Rady Sportu właśnie trwają, a pierwsze spotkanie członków Rady odbyło się na początku lipca 2003r.

 

  CZYM ZAJMUJE SIĘ RADA SPORTU?

 • opracowywanie i opiniowanie strategii rozwoju gminy w zakresie kultury fizycznej
 • opiniowanie projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej i sportu
 • opiniowanie projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu
 • opiniowanie programów rozwoju bazy sportowej na terenie gminy
 • tworzenie i opiniowanie planów imprez sportowych, rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje na terenie gminy, dofinansowywanych z budżetu gminy

 

   CZŁONKOWIE RADY SPORTU (aktualizacja 2016 rok)

 • Robert Skotarek (Przewodniczący) - Międzyszkolny Uczniowski Pływacki Klub Sportowy „Wodnik”
 • Sławomir Wasilewski - Rawicki Koszykarski Klub Sportowy „Rawia” Rawicz
 • Bogusław Jusiak - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Kadet”
 • Radosław Osiecki - Rawicki Uczniowski Klub Sportowy „Korona-Rawbud” 
 • Kazimierz Machowiak - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” 
 • Łukasz Bojdo - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Pelikan” Dębno Polskie 
 • Marek Polowczyk - Klub Piłkarski „Rawia” Rawicz 
 • Sławomir Górniak - Ludowy Klub Sportowy „Sarnowianka”  
 • Ryszard Kapłon - Klub Sportowy „BOCK” 
 • Krzysztof Glina - Rawicki Klub Karate "Surem"
 • Dariusz Cieślak - Rawicki Klub Sportowy "Kolejarz"
 • Paweł Jóska - Akademia Teakwon-do "IN - NAE"
 • Małgorzata Moryson - Uczniowski Klub Sportowy "Start"

 

  REGULAMIN DZIAŁANIA

DO GÓRY