Konsultacje wprowadzenia zmian do Programu Współpracy

Zgodnie z Zarządzeniem nr 373/2016 Burmistrz Gminy Rawicz uruchomił proces otwartych konsultacji społecznych propozycji zmian do Programu Współpracy. Konsultacje odbywają się poprzez umieszczenie na stronie internetowej projektu uchwały wraz z formularzem elektronicznym. Konsultacje trwają od 28 do 13 maja 2016 r. Uwagi i opinie do konsultowanego dokumentu można zgłaszać osobiście lub e-mailowo poprzez załączony formularz elektroniczny na adres promocja@rawicz.pl 

 

DO GÓRY